Onze visie

Mensen verwachten veel van de politiek. Misschien soms te veel. Maar feit is dat de politiek geen goede antwoorden heeft op de grote vragen van vandaag. Van stikstof tot jeugdzorg. En van een arbeidsmarkt waarop de komende generaties uit de voeten kunnen, tot een belastingstelsel dat lasten en lusten eerlijk verdeelt. Steeds meer mensen zien politiek en bestuur als het probleem en niet als de oplossing.

Dit leidt tot verlies van vertrouwen en tot een grillig stemgedrag. Grote partijen worden kleiner. Nieuwe partijen komen op en versplinteren soms snel weer. De focus op de korte termijn en het relletje van de dag creƫeren krantenkoppen en juicy televisiebeelden, maar geen oplossingen.

De manier waarop we ons kiesstelsel hebben ingericht draagt bij aan het disfunctioneren van het politieke bestuur. Twintig partijen in het parlement, waarvan de helft minder dan vijf Kamerleden telt. Rond het Binnenhof overheersen de oneliners voor de achterban en de volgende verkiezingen. Controlerende en wetgevende taken delven daardoor het onderspit, zeker in kleinere fracties waar de aandacht over heel veel onderwerpen moet worden verdeeld.

Dit verzwakte parlement hangt samen met de huidige lage ondergrens van 1 zetel (0,67% van het totaal aantal stemmen) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen om de Kamer in te komen. Om de kracht van ons parlement te versterken en de kwaliteit van onze democratie te verbeteren, stellen wij een kiesdrempel voor van tenminste 2% van de geldig uitgebrachte stemmen. Elke  verkozen fractie omvat daarmee ten minste drie zetels.

In landen om ons heen is een hogere kiesdrempel van 5% van de uitgebrachte stemmen heel gebruikelijk,  zonder dat daar de vraag opkomt of het parlement nog wel een afspiegeling is van de samenleving. Als we die kiesdrempel bij de verkiezingen in 2021 hadden gehad, dan zaten er nu geen twintig, maar (nog altijd) 10 partijen in het parlement. Tien partijen minder die met hun overlevingsdrang, moties en Kamervragen de overheidsmachine dreigen dol te draaien en zo het zicht op goed bestuur en oplossingen vervagen.

Wij vragen u om ons te steunen in een petitie aan de Tweede Kamer. Om te komen tot een hogere kiesdrempel, als basis voor effectievere politiek. Dat kan voor de geplande verkiezingen in 2025, zonder een ingewikkelde en tijdrovende Grondwetswijziging.

Initiatiefnemers: (in alfabetische volgorde): Joost van den Akker, Barbara Baarsma, Joop van den Berg, John de Bresser, Jo Ritzen (contactpersoon) en Yvonne van Rooy   

De petitieondertekening stond open van 12 december 2022 tot 1 maart 2023, waarna de petitie 21 maart bij de Tweede Kamer is ingediend.