Privacybeleid

Initiatiefnemers Verhoging Kiesdrempel (van de Akker, Baarsma, van den Berg, de Bresser Ritzen en van Rooy), met correspondentieadres Kloosterweg 54, 2641 GB, Bunde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Initiatiefnemers Verhoging Kiesdrempel, Kloosterweg 54, 2641 GB, Bunde.

Wij zijn te bereiken op VerhogingKiesdrempel@hotmail.com

Initiatiefnemers Verhoging Kiesdrempel verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Leeftijd
  • Woonplaats
  • E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via VerhogingKiesdrempel@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

De gegevens worden uitsluitend benut voor de Petitie Verhoging Kiesdrempel.

Initiatiefnemers Verhoging Kiesdrempel bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld: tot 1 februari 2023, met een vervolgtermijn voor 2 jaar om de petitie te kunnen ondersteunen.

Initiatiefnemers Verhoging Kiesdrempel verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Initiatiefnemers Verhoging Kiesdrempel gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Initiatiefnemers Verhoging Kiesdrempel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar VerhogingKiesdrempel@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Verhoog Kiesdrempel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege... wij persoonsgegevens beveiligen.

Initiatiefnemers Verhoging Kiesdrempel (van de Akker, Baarsma, van den Berg, de Bresser, Ritzen en de Rooy) nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via VerhogingKiesdrempel@hotmail.com. Zoals de wet voorschrijft worden jouw persoonsgegevens alleen gebruikt waarvoor je ze hebt uitgeleend: de ontvanger van een petitie krijgt inzage in de lijst ondertekenaars om de petitie te controleren of om een beeld te krijgen van de achterban. Bij een petitie gaat het om jouw (bedrijfs)naam en woonplaats. Niemand krijgt jouw e-mailadres te zien. Standaard teken je anoniem en komen jouw gegevens niet op onze site. In dat geval wissen we jouw persoonlijke gegevens nadat de petitie een antwoord heeft gekregen. Onpersoonlijke gegevens blijven wel achter: tijdstip van ondertekening en welke petitie (eventueel: en uw woonplaats. Let er dus op dat je geen persoonlijke informatie in jouw woonplaats (zoals uw adres) vermeldt). Als je hebt aangegeven een petitie publiekelijk te ondersteunen bewaren we jouw naam zodat deze op het onze website en social media getoond kunnen worden. Bedenk je je later dan kun je dat altijd veranderen.

Als je een petitie ondertekent dan ontvang je op je e-mailadres een e-mails van ons (Getekend@VerhogingKiesdrempel.nl) om te bevestigen, binnen enkele minuten na jouw ondertekening  en een email (Overhandiging@ VerhogingKiesdrempel.nl)– om aan te kondigen dat de petitie gaat wordt overhandigd, in de maand maart/april 2023.